News from Newspaper

23 Jun 2017
ຊຸມ​ຊົນ​ຜູ້​ທຸກ​ຍາກ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ທລຍ 350 ​ໂຄງການ ປີ 2017​ໂດຍ: ທລຍຜ່ານ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ກອງ​ທຶນ​ຫລຸດຜ່ອນ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ (ທລຍ) ​ໄລຍະ II ປີ 2012-2016 ຜ່ານ​ມາ, ​ໂດຍ​ນຳ​ໃຊ້​ທຶນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຫລ້າ ​ແລະ ທຶນ​ສົມທົບ​ລັດຖະບານ ຈຳນວນ​ທັງ​... Read more »
22 Jun 2017
ສໍາເລັດ ການຝືກອົບຮົມວຽກງານ ປ້ອງກັນຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມໂດຍ: ສິນ​ນະຄອນ​ ອິນ​ທິລາດ             ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ ຊຸມຊົນ ແມ່ນ ກິດຈະກໍາ ໜື່ງທີ່ສໍາຄັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານ ຂອງ... Read more »
20 Jun 2017
52ໂຄງການຍ່ອຍ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມຂັ້ນເມືອງ ທລຍ    ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ​ໂດຍ: ສິນ​ນະຄອນ​ ອິນ​ທິລາດ52 ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ  ​ໄດ້​ຖືກ​ຮັບຮອງ ​ຢູ່​ກອງ​ປະຊຸມ​ປະສານ​ງານ​ການວາງ​ແຜນ​ຂັ້ນ​ເມືອງ  ຂອງແຕ່ລະເມືອງເປົ້້້າໝາຍ ທລຍ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ... Read more »
30 May 2017
ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ຢູ່​ໃສ ຜົນ​ສໍາ​ເລັດ​ຢູ່​ບ່ອນ​ນັ້ນ​ໂດຍ: ສິນ​ນະຄອນ ອິນ​ທິລາດ           ກິດຈະກໍາປັບປຸງ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່ ​ເຊື່ອມ​ສານ​ໂພຊະ​ນາ​ການ (ປຊພ) ແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ ທລຍ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ໃນຮູບແບບ... Read more »
10 May 2017
ພິທີ​​ເປີດ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້ຂົວ​ອູ່ ບ້ານ​ພູ​ລວງ ​ເມືອ​ນາ​ແລ ​ແຂວງ​ຫລວງ​ນໍ້າ​ທາ​ໂດຍ: ​ທລຍ ໃນ​ວັນ​ທີ 4 ​ພຶດສະ ພາ 2017 ຜ່ານ​ມາ ​​ໄດ້​ມີພິທີ​​ເປີດ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້ຂົວ​ອູ່ ບ້ານ​ພູ​ລວງ ​ເມືອ​ນາ​ແລ ​ແຂວງ​ຫລວງ​ນໍ້າ​ທາ ​ໂດຍ​ການ​ເປັນ​ປະທານ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ ທ່ານ ຄໍາບຸນນັດ... Read more »
27 Mar 2017
ທລຍ ກັບ​ວຽ​ກການປ້ອງກັນຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມໂດຍ: ຄຳພັນ ສີດາວົງໃນລະຫວ່າງວັນທີ່ 13-23/3/2017 ນີ້ ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມການປ້ອງກັນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ ຂຶ້ນ​ຢູ່ 3 ເມືອງຄື:  ເມືອງ ໝອກ,... Read more »
13 Mar 2017
PRF donor field visited  sub-projects between 2-6 March 2017 in Huaphanh Province  During the field visted sub-projects from 2-6 March 2017 in Huaphanh Province, World Bank team had a courtesy visit to the Vice-provincial Governor and... Read more »
26 Jan 2017
 23-25 January 2017, PRF donor, SDC field visited sub-project construction at Chomphet district, Luangprabang province. At that time, there were visiting stair construction to the bank of river's Thinhong village and also reinforced concrete... Read more »

Pages