News from Newspaper

21 Jan 2013
ຕົວ​ແທນ​ບ້ານ ທີ່​ໜຸ່ມ​ນ້ອຍ ​ແຕ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ​​ໂດຍ: ແສງ​ເພັດ ວັນນະ​ວົງ   ​"ຜ່ານ​ມາ​ນ້ອງ​ບໍ່​ເຄີຍ​ມາ​ປະຊຸມ​ຢູ່​ຂັ້ນ​ເມືອງຄື​ແນວ​ນີ້​ຈັກ​ທື່ອ ​ແລະ ກໍ​ເປັນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ​​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ ທີ່​ນ້ອງພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ແທນກຸ່ມ​ບ້ານຜູ້​ອື່ນໆ​ ຂຶ້ນ​... Read more »
21 Jan 2013
ການ​ໄປ​ທັດສະນະ​ສຶກສາ​ຂອງອຳນາດການປົກຄອງຈາກແຂວງສາລະວັນ ແລະ ແຂວງຫລວງນ້ຳທາກ່ຽວກັບການພັດທະນາຊົນນະບົດດ ແລະະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຕາມຮູບແບບຂອງ ທລຍຢູ່ແຂວງຫົວພັນ. ໂດຍ: ໃຈ​ປະ​ເສີດ ພັນ​ພູ​ວັນ​ນະໃນລະຫວ່າງກາງ​ເດືອນມັງກອນ 2013, ອຳນາດ​ການ​ປົກຄອງແຂວງ, ​ເມືອງ,... Read more »
21 Jan 2013
ກອງ​ທຶນ​ຫລຸດຜ່ອນ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ ຈັດກອງ​ປະຊຸມປະສານ​ງານ​ການວາງ​ແຜນພັດທະນາ​ກຸ່ມ​ບ້ານ ຢູ່​ 5 ​ເມືອງ ຂອງແຂວງ​ຫລວງ​ພຣະບາງ​ແສງ​ເພັດ ວັນນະ​ວົງຫລັງ​ຈາກ​ທີ່​ການວາງ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ບ້ານ ​ແລະ ​ກຸ່ມ​ບ້ານ ສຳ​ເລັດ​ລົງ. ຂັ້ນ​ຕອນ​ຕ່ໍໄປ ​ແມ່ນ​ການ​ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມປະສານ​ງານ​... Read more »
ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນຮ່ວມ ວ່າດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ທະນາຄານໂລກ ທີ່ແຂວງອັດຕະປື
31 May 2012
ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ວັນ​ທີ່ 20-23 ພຶດສະພາ 2012, ທີມງານທະນາຄານໂລກ ​ ນໍາໂດຍ ທ່ານນາງ ເຄໂກະ ມີວະ, ຜູ້ຕາງໜ້າທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາລາວ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານວິຊາການຈາກຂະແໜງການຕ່າງໆ ຂອງທະນາຄານໂລກ, ກະຊວງ, ພະ​ແນ​ກ ແລະ ຂະ​ແໜງ​ການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ... Read more »
ເພີ້ມທະວີທັກສະ ພະນັກງານ ທລຍ ໃນວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ
26 Sep 2012
ເພື່ອຍົກສູງ ແລະເພີ້ມຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານທີ່ປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ ​ແລະ​ກິ້ງ​ເກືອກ​ລີ​ເລືອຢູ່ນຳ​ພໍ່​ແມ່​ປະຊາຊົນ​ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ດ້ານການວາງແຜນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ ແລະຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ, ດັ່ງນັ້ນ ໃນທ້າຍເດືອນສິງຫາ 2012 ທີ່ຜ່ານມາ ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ... Read more »
20 Jul 2012
ໂດຍ​ຕອບ​ສະໜອງ​ຕາມ​ການສະ​ເໜີ​ຂອງ ບໍລິສັດ​ພູ​ເບັ້ຍ ມາຍ​ນິງ ທີ່ຂໍ​ໃຫ້ຫ້ອງການ​ກອງ​ທຶນ​ຫລຸດຜ່ອນ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ (ທລຍ) ຊ່ວຍ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ວິທີ​ການ ​ແລະ​ຮູບ​ແບບ​ການວາງ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ຊຸມ​ຊົນ​ແບບ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ ​ໃຫ້​ແກ່​ອຳນາດ​ການ​ປົກຄອງ​ຂັ້ນ​ບ້ານ ​ແລະ​ເມືອງ ຂອງ​ບ້ານ​... Read more »
PRF  Empowers Women Role
06 Jun 2012
Under bright and intelligent guidance of the National Committee for Rural Development and Poverty Eradication, Poverty Reduction Fund (PRF) has been successful in utilizing all its available resources and efforts into supporting and empowering Lao... Read more »
27 Jun 2012
Under bright and intelligent guidance of the National Committee for Rural Development and Poverty Eradication, Poverty Reduction Fund (PRF) has been successful in utilizing all its available resources and efforts into supporting and empowering Lao... Read more »

Pages