News from Newspaper

11 Jul 2013
ອີກ​ບໍ່​ດົນບ້ານ​ຖໍ້າ​ສ່ອຍຈະ​ໄດ້ໂຮງຮຽນຊົມ​ໃຊ້            ໂດຍ: ຄຳພັນ ສີດາວົງບ້ານ​ຖໍ້າ​ສ່ອຍ ​ເປັນ​ບ້ານ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ທຸກ​ຍາກ, ກຸ່ມ​ບ້ານ​ຄັງ​ວຽງ, ​ເມືອງ​ໝອກ, ​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ ປະກອບ​ມີ 45ຄອບຄົວ, ພົນ​ລະ​... Read more »
27 Jun 2013
ໂຄງການ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນທາງດ້ານໂພຊະນາການ(ຄປພ) ຂະຫຍາຍວຽກງານລົງສູ່ ອີກ 16 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ຂອງເມືອງ ເຊໂປນ ​ແຂວງ​ສະຫວັນ​ນະ​ເຂດ​ໂດຍ: ສິນ​ນະຄອນ ອິນ​ທິລາດ             ພາຍຫຼງັ​... Read more »
27 Jun 2013
ຜູ້ອຳນວຍການກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ນຳພາ​ພະນັກງານ​ຂັ້ນ​ນຳ​ຈາກ​ສູນ​ກາງ ຊາວ​ໜຸ່ມປະຕິວັດ​ລາວ ຢ້ຽມຢາມເມືອງເປົ້າໝາຍ ຂອງ ​ໂຄງການປັບປຸງ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ເພື່ອ​ຄໍ້າປະກັນ​ທາງ​ດ້ານ​ໂພຊະ​ນາ​ການທີ່​ແຂວງ​ສະຫວັນ​ນະ​ເຂດ​ໂດຍ: ສິນ​ນະຄອນ ອິນ​ທິລາດ ​ ... Read more »
25 Jun 2013
ບ້ານ​ພັກ​ແຄະ​ໃຕ້ມີໂຮງຮຽນ​ອະນຸບານຊົມ​ໃຊ້​ແລ້ວໂດຍ: ຕົ່ງ​ເຊັ້ງ​ວື່ ທລຍ ​ເມືອງ​ໜອງ​ແຮດ                           ... Read more »
13 Jun 2013
 ທລຍ ​​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ແລກປ່ຽນ​ບົດຮຽນ​ວຽກ​ງານ​ພັດທະນາ​ຊົນນະບົດ ​ແລະ ເພີ້​ມຂອດ​ການ​ປະສານ​ງານ​ກັບ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ສຶກສາ ໂດຍ: ​ແສງ​ອາ​ລຸນ ພິລາ​ຈັນ ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ເພີ່ມ​ຂອດ​ການ​ປະສານ​ງານລະຫວ່າງກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ​ກັບ​ ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ສຶກສາ​ໃຫ້​... Read more »
07 Jun 2013
ທລຍ ຊ່ວຍ​ໃຫ້ປະຊາຊົນ​ບ້ານ​ວັງ​ໄຮ ​ແລະ ບ້ານ​ລະ​ງີ ມີ​ເສັ້ນທາງທຽວ​ໄດ້​ຢ່າ​ງສະດວກ​ສະບາຍ​ແລ້ວໂດຍ: ສິນ​ນະຄອນ ອິນ​ທິລາດ             ​ເມືອງ​ເຊ​ໂປ​ນ ​ເປັນ​ເມືອງ​ທີ່​ຍັງ​ມີ​ຫຼາຍ​ກຸ່ມ​ບ້ານ ​ໂດຍ​ສະ​... Read more »
07 Jun 2013
​​ ງົບປະມານ​ທີ່ ທລຍ ສະໜັບສະໜູນໃນສົກປີ 2011-12 ສໍາລັບ ເມືອງ​ເຊ​ໂປ​ນ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ສຸມ​ໃສ່​ວຽກ​ງານ​ສຶກສາ​ສູງ​ກວ່າ 50%ໂດຍ: ສິນ​ນະຄອນ ອິນ​ທິລາດ     ສຳລັບຮອບວຽນທີ 9... Read more »
26 Apr 2013
​ ແມ່ຍິງ​ຕົວ​ແບບ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ລາຍ​ຮັບໂດຍ: ພຸດ​ທະ​ມາດໄຊ​ຍະ​ບຸນ​ຊູນາງ ​ເນັບພິມ​ມະກອນຊົນ​ເຜົ່າ​ອາຮັກມີອາຍຸ 25 ປີແມ່ນ​ແມ່ຍິງ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ເປັນ​ສະມາ​ຊິກ​ພາຍ​ໃນ​ບ້ານ​ແບ່ງ, ​ເມືອງ​ລະ​ມາ​ມ ​ແຂວງ​ເຊ​ກອງຊຶ່ງອາຊີບ​ເປັນ​ຄູ​ສອນ​​ໂຮງຮຽນ​ປະ​ຖົມ​ຢູ່ບ້ານ​ແບ່ງ ​ເຊັ່ນ​... Read more »
26 Apr 2013
ຕົວແທນກຸ່ມບ້ານເພດຍິງທີ່ຫ້າວຫັນໂດຍ: ພຸດ​ທະ​ມາດ ໄຊ​ຍະ​ບຸນ​ຊູ   ນາງຕາດໃນປີນີ້ມີອາຍຸ 20 ປີເປັນຄົນຊົນເຜົ່າອາຮັກຈາກບ້ານຕຸຍດານແມ່ນໜຶ່ງໃນຕົວແທນກຸ່ມບ້ານກະສັງກາງທີ່ໄດ້ເດີນທາງມາເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນລະຫວ່າງກຸ່ມບ້ານຢູ່ກຸ່ມບ້ານໂພນເມືອງລະມາມ,... Read more »
04 Apr 2013
ຊຸ​ມ​ຊົນບ້ານ​ນ້ຳ​ມາງ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາຂຽນໂດຍ:  ສິງໄຊ  ພອນສະຫວາດໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ28ມີນາ2013ປະຊາຊົນບ້ານນ້ຳມາງຈຳ ນວນ98ແຮງງານສຸມ​ກຳ​ລັງ ຮ່ວມ​ແຮງ​ຮ່ວມ​ໃຈ​ກັນແປງຂົວຂ້າມນ້ຳມາງ ... Read more »

Pages