News from Newspaper

19 May 2016
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການວາງແຜນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ ໃນຮູບແບບການ​ພັດທະນາ​ ໂດຍຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການ       ​ໂດຍ: ຄຳ​ມາ ຈັນ​ປະ​ເສີດ ໃນໄລຍະນີ້ຊຶ່ງເປັນຊ່ວງທີ່ ກອງ​ທຶນ​ຫລຸດຜ່ອນ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ(ທລຍ) 2 ທີ່​ໃຫ້​ຄວາມ​... Read more »
19 May 2016
ຜົນ​ສໍາ​ເລັດ​ຂອງ ທລຍ2 ​ເປັນ​ຂົວ​ຕໍ່​ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່ ທລຍ3​ໂດຍ: ບຸນ​ກວ້າງ ສຸວັນນະ​ພັນກອງ​ທຶນ​ຫລຸດຜ່ອນ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ ​ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ​ໄລຍະ 2 ​ແຕ່​ປີ 2012-2016 ​ເປັນ​ເວລາ 5 ປີ,ໃນ​ຕົວ​ຈິງ​ໄລຍະ​ໂຄງການ​ມີ​ພຽງ​ແຕ່ 4 ປີ ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ວ່າ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສືບ​... Read more »
19 May 2016
ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍຮອບ​ວຽນ​ທີ 12 (ສົກ​ປີ 2014-2015) ​ແລະ ຮອບ​ວຽນ​ທີ 13 (ສົກ​ປີ 2015-2016) ພ້ອມ​ທັງ​​ກະກຽມ ທລຍ 3 ​ໂດຍ: ທລຍກອງ​ທຶນ​ຫລຸດຜ່ອນ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ (ທລຍ) ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເດືອນ​ພຶດສະພາ 2002 ຕາມ​ດໍາລັດ... Read more »
22 Apr 2016
ທລຍ ​ເມືອງຕະ​ໂອ້​ຍສໍາ​ເລັດ​ການຈັດ​ຊື້-ຈັດ​ຈ້າງ ຮອບວຽນ 13 (ສົກ​ປີ 2016-2017) ​ໂດຍ: ທລຍ ​ເມືອງ​ຕະ​ໂອ້​ຍ ໃນວັນທີ 21 ເມສາ 2016 ທລຍ ​ເມືອງ​ຕະ​ໂອ້​ຍ ​ໄດ້​ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມ​ເປີດ​ຊອງ​ປະມູນໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນທີ 13 (ສົກປີ 2016-2017) ​ຮ່ວງທຶນທະນາຄານໂລກ (IDA) ​... Read more »
30 Mar 2016
ທລຍ​ ເມືອງ​ຊຽງ​ຄໍ້ ສໍາ​ເລັດການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ ກຸ່ມຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເຊິ່ງກັນ ​ແລະ ກັນ  ​                           ... Read more »
28 Mar 2016
ທລຍ ​ໄລຍະທີ 3 ໃຫ້​ຄວາມ​ສໍາຄັນ ຕໍ່ວຽກງານ​ປ້ອງກັນຜົນ​ກະທົບ​​ດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລອ້ມ ​ໂດຍ: ທລຍ ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຫຼື ທລຍ ໄລຍະທີ 2 ຈະສິ້ນສຸດລົງ ໃນເດືອນທັນວາ ປີ 2016 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຈາກນັ້ນໄປຈະເອີ້ນວ່າ ທລຍ ໄລຍະທີ 3 ເຊິ່ງຈະມີກໍານົດເວລາ 3... Read more »
11 Mar 2016
 ​ເມືອງ​ນໍ້າ​ບາກ ​ແຂວງ​ຫລວງ​ພະ​ບາງ ໄດ້ຮັບທືນຈາກ ທລຍ 812.265.433 ກີບ-------------------ໂດຍ: ພູ​ທອນ ພົມ​ມະ​ພາ​ວັນ            ​ເມືອງ​ນໍ້າເມຶ​ອງນໍ້າ​ບາກ ​ແມ່ນ​​ເມືອງ​ທຸກ​ຍາກ ຂອງແຂວງ​ຫລວງ​ພະ​ບາງ ​ ​ແລະ ​... Read more »
11 Mar 2016
ຊຸມ​ຊົນ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ໂຮງຮຽນ​ປະຖົມ 3 ຫອ້ງໂດຍ: ​ເສລີ​ພອນ ອິນຕາ            ບ້ານ​ດອນ​ບຸ່ງ ​ເປັນ​ບ້ານຊົນ​ເຜົ່າ​ກະ​ຕາງ ​ແລະ ເປັນ​ບ້ານໜຶ່ງທີ່​ຂື້ນ​ກັບ ​ກຸ່ມ​ກະ​ແຫຼງ ​ຫຼື ຂື້ນ​ກັບ10​ ບ້ານ​ທີ່​... Read more »
11 Mar 2016
ທລຍ ​ເສີມ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ແກ່ທິມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນບ້ານ ​ ​ເພື່ອ​ຮອງ​ຮັບ​ເອົາໂຄງການຮອບວຽນ ທີ່ 13 (ສົກ​ປີ 2015-2016)​ໂດຍ: ​ຄຳພັນ ພັນທະວົງທຸກໆ​ຮອບ​ວຽນກອ່ນຈະ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂຄງການ ທລຍ ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມ ຫຼື ຊຸດ​ອົ​ບ ຮົມ ​ເພື່ອ​ຍົກ​... Read more »

Pages