News from Newspaper

19 May 2016
ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍຮອບ​ວຽນ​ທີ 12 (ສົກ​ປີ 2014-2015) ​ແລະ ຮອບ​ວຽນ​ທີ 13 (ສົກ​ປີ 2015-2016) ພ້ອມ​ທັງ​​ກະກຽມ ທລຍ 3 ​ໂດຍ: ທລຍກອງ​ທຶນ​ຫລຸດຜ່ອນ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ (ທລຍ) ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເດືອນ​ພຶດສະພາ 2002 ຕາມ​ດໍາລັດ... Read more »
22 Apr 2016
ທລຍ ​ເມືອງຕະ​ໂອ້​ຍສໍາ​ເລັດ​ການຈັດ​ຊື້-ຈັດ​ຈ້າງ ຮອບວຽນ 13 (ສົກ​ປີ 2016-2017) ​ໂດຍ: ທລຍ ​ເມືອງ​ຕະ​ໂອ້​ຍ ໃນວັນທີ 21 ເມສາ 2016 ທລຍ ​ເມືອງ​ຕະ​ໂອ້​ຍ ​ໄດ້​ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມ​ເປີດ​ຊອງ​ປະມູນໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນທີ 13 (ສົກປີ 2016-2017) ​ຮ່ວງທຶນທະນາຄານໂລກ (IDA) ​... Read more »
30 Mar 2016
ທລຍ​ ເມືອງ​ຊຽງ​ຄໍ້ ສໍາ​ເລັດການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ ກຸ່ມຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເຊິ່ງກັນ ​ແລະ ກັນ  ​                           ... Read more »
28 Mar 2016
ທລຍ ​ໄລຍະທີ 3 ໃຫ້​ຄວາມ​ສໍາຄັນ ຕໍ່ວຽກງານ​ປ້ອງກັນຜົນ​ກະທົບ​​ດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລອ້ມ ​ໂດຍ: ທລຍ ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຫຼື ທລຍ ໄລຍະທີ 2 ຈະສິ້ນສຸດລົງ ໃນເດືອນທັນວາ ປີ 2016 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຈາກນັ້ນໄປຈະເອີ້ນວ່າ ທລຍ ໄລຍະທີ 3 ເຊິ່ງຈະມີກໍານົດເວລາ 3... Read more »
11 Mar 2016
 ​ເມືອງ​ນໍ້າ​ບາກ ​ແຂວງ​ຫລວງ​ພະ​ບາງ ໄດ້ຮັບທືນຈາກ ທລຍ 812.265.433 ກີບ-------------------ໂດຍ: ພູ​ທອນ ພົມ​ມະ​ພາ​ວັນ            ​ເມືອງ​ນໍ້າເມຶ​ອງນໍ້າ​ບາກ ​ແມ່ນ​​ເມືອງ​ທຸກ​ຍາກ ຂອງແຂວງ​ຫລວງ​ພະ​ບາງ ​ ​ແລະ ​... Read more »
11 Mar 2016
ຊຸມ​ຊົນ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ໂຮງຮຽນ​ປະຖົມ 3 ຫອ້ງໂດຍ: ​ເສລີ​ພອນ ອິນຕາ            ບ້ານ​ດອນ​ບຸ່ງ ​ເປັນ​ບ້ານຊົນ​ເຜົ່າ​ກະ​ຕາງ ​ແລະ ເປັນ​ບ້ານໜຶ່ງທີ່​ຂື້ນ​ກັບ ​ກຸ່ມ​ກະ​ແຫຼງ ​ຫຼື ຂື້ນ​ກັບ10​ ບ້ານ​ທີ່​... Read more »
11 Mar 2016
ທລຍ ​ເສີມ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ແກ່ທິມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນບ້ານ ​ ​ເພື່ອ​ຮອງ​ຮັບ​ເອົາໂຄງການຮອບວຽນ ທີ່ 13 (ສົກ​ປີ 2015-2016)​ໂດຍ: ​ຄຳພັນ ພັນທະວົງທຸກໆ​ຮອບ​ວຽນກອ່ນຈະ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂຄງການ ທລຍ ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມ ຫຼື ຊຸດ​ອົ​ບ ຮົມ ​ເພື່ອ​ຍົກ​... Read more »
11 Mar 2016
ທລຍ ສໍາ​ເລັດ​ ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ພະນັກງານ ​​ເມືອງ ​ແລະ ບ້ານ  ​ໂດຍ: ຄອນ​ທິບ ພວງ​ເພັດ ໃນ​ລະຫວ່າງ​ວັນ​ທີ ວັນທີ 24/02-08/03/2016 ທິມງານ​ວິຊາ​ການ​ໜ່ວຍ​ງານປັບປຸງ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​​ ເຊື່ອມ​ສານໂພຊະ​ນາ​ການ ​ໄດ້ລົງ​ໄປ​ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສ້າງ​​... Read more »
02 Mar 2016
ທລຍ ​ເສີມ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ແກ່ ພະນັກງານ​ພັດທະນາ​ຊຸມ​ຊົນຂັ້ນ​ແຂວງ ​ແລະ ​ເມືອງ​ໂດຍ: ​ແສງ​ອາ​ລຸນ  ພິລາ​ຈັນເພື່ອ​ເສີມສ້າງ​ຄວາມອາດ​ສາມາດ​ຂອງ​ອ້າຍ​ເອື້ອຍ​ນ້ອງ​ພະນັກງານພັດທະນາ​ຊຸມ​ຊົນ ທລຍ ຢູ່​ຂັ້ນ​ແຂວງ ​ແລະ ​ເມືອງນັ້ນ ໃນ​ວັນ​ທີ 22-​26ກຸມພາ... Read more »
26 Feb 2016
ການລົງຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ ວຽກງານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ​ແລະ  ການ​ກໍ່ສ້າງ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ ແຂວງສາລະວັນ ​ແລະ ​ເຊ​ກອງ  ​ໂດຍ: ຫັດທະຈັນ ພິມພັນທະວົງ ​ ການລົງຕິດຕາມ ແລະ ທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານຕິດຕາມປະເມີນ, ລວມທັງການນຳໃຊ້ງົບປະມານ ທລຍ ໃນຮອບວຽນ 12... Read more »

Pages