News from Newspaper

03 Feb 2016
ທລຍ ກັບ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ​ຫລາຍ​ກວ່າ 10 ປີ​ໂດຍ: ​ທລຍໃນໄລຍະ 8 ປີ ຜ່ານ​ມາ(ທລຍ ​ໄລຍະ​ທີ I, 2003-2011) ປະກອບ​ມີ 3,335 ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ​ທີ່ ທລຍ ​ໄດ້​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜູນ ​ໃນ​ນັ້ນ ​ເປັນ​ໂຄງການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ຈໍານວນ 2,531 ​ໂຄງການ ​ແລະ... Read more »
22 Jan 2016
ທລຍ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານໂພຊະນາການໂດຍ: ແສງອາລຸນ ພິລາຈັນ ເພື່ອເປັນການປັບປຸງ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ທລຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ພະນັກງານປັບ ປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ... Read more »
23 Dec 2015
ຍ້ອນ​ຫັຍ​ງ ທລຍ ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນຈາກ ASIAN                                  ... Read more »
22 Dec 2015
ທລຍ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາ​ຫາລື​​ແລກປ່ຽນ​ບົດຮຽນການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂຄງການ​ປັບປຸງ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ເຊື່ອມ​ສານ​ໂພຊະ​ນາ​ການ                      ... Read more »
08 Sep 2015
ລັດຖະບານຕີລາຄາສູງຕໍ່ວຽກງານ ທລຍແສງເພັດ ວັນນະວົງ ໃນໂອກາດການເຂົ້າພົບປະຂອງທ່ານ ນາງ ເຊີລີ ເບີນິງແຮມ ຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈຳນະ ຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນຖານະຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ໃຫ້ທຶນແກ່ໂຄງການກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 4 ກັນຍາ 2015... Read more »
01 Sep 2015
ທະນະຄານໂລກ ແລະ ລັດຖະບານຂອງປະເທດອົດສະຕາລີ ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນ ທລຍ ຕື່ມອີກ 14 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.ໂດຍ: ທລຍ​ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງໜື່ງ ຂອງລັດ ຖະບານ ​​ຖືກ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ ​ໂດຍ ​ມີ​ຈຸດປະສົງ ​ເພື່ອປະກອບສ່ວນ ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມທຸກ​... Read more »
14 Aug 2015
ທລຍ ​ເສີມ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ແກ່​ພະນັກງານ​ວຽກ​ປັບປຸງ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່ ​ແລະ ​ໂພຊະນະ​ການ​ໂດຍ: ​ແສງ​ອາ​ລຸນ ພິລາ​ຈັນ​            ໃນ​ລະຫວ່າງ​ວັນ​ທີ 12-14 ສິງຫາ 2015 ກອງ​ທຶນ​ຫລຸດຜ່ອນ​ຄວາມທຸກ​... Read more »
06 Aug 2015
ບ້ານສີຊຽງໃໝ່ ມີ​ນໍ້າ​ລິນ​ຊົມ​ໃຊ້​ຢ່າງ​ສະດວກ​ສະບາຍ ໂດຍ: ທລຍ ​ເມືອງ​ຄູນ           ​ໃນ​ຕອນ​ແລງຂອງວັນທີ່ 15 /07/2015 ​ໄດ້ ​ເປີດ​ກອງ​ປະຊຸມ ມອບ-ຮັບ  ໂຄງ​ການ​ກໍ່ສ້າງ​​ລະບົບ​ນ້ຳ​ລິນ ບ້ານ ​ສີຊຽງໃໝ່... Read more »

Pages