News from Newspaper

17 Feb 2016
ທລຍ ​ເສີມ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ແກ່ ພະນັກງານ​ການ​ເງິນຂັ້ນ​ແຂວງ ​ແລະ ​ເມືອງ​ໂດຍ: ​ແສງ​ອາ​ລຸນ  ພິລາ​ຈັນເພື່ອ​ເສີມສ້າງ​ຄວາມອາດ​ສາມາດ​ຂອງ​ອ້າຍ​ເອື້ອຍ​ນ້ອງ​ພະນັກງານການ​ເງິນ ທລຍ ຢູ່​ຂັ້ນ​ແຂວງ ​ແລະ ​ເມືອງນັ້ນ ໃນ​ວັນ​ທີ 16-​19ກຸມພາ 2016ນີ້  ກອງ​... Read more »
17 Feb 2016
ໂຄງການຍ່ອຍ​ ສະ​ທ້ອນ​ເຖິງ​ບ້ານ​ພັດທະນາ ແລະ ຊຸມ​ຊົນ​ເຂັ້ມ​ແຂງ ​ໂດຍ: ສິນ​ນະຄອນ ອິນ​ທິລາດ        ເມື່ອເດີນທາງໄປເຖີງບ້ານ ແນມເຫັນ ໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ຍັງນໍາໃຊ້ໄດ້ດີ ແລະ ບໍລິເວນເດີນ ມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ ສວຍງາມ ບໍ່ເປີ... Read more »
17 Feb 2016
ຊຸມ​ຊົນ​ສາມັກຄີ ສ້າງ​ຂົວ​ຂ້າມ​​ເຊ​ບັງ​ຫຽງ ສໍາ​ເລັດ​ພາຍ​ໃນ 3 ວັນ​ໂດຍ: ສິນ​ນະຄອນ ອິນ​ທິລາດ     ພາຍຫຼັງທີ່ ທລຍ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ໃນການສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ ຂອງບ້ານ ພະໂລະ  ແລະ ຫ້ວຍຍືງແລ້ວ ປະຊາຊົນ ພາຍໃນ 2 ບ້ານ ແລະ ບ້ານ​ໃກ້ຄຽງ ພ້ອມທັງ... Read more »
03 Feb 2016
ທລຍ ກັບ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ​ຫລາຍ​ກວ່າ 10 ປີ​ໂດຍ: ​ທລຍໃນໄລຍະ 8 ປີ ຜ່ານ​ມາ(ທລຍ ​ໄລຍະ​ທີ I, 2003-2011) ປະກອບ​ມີ 3,335 ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ​ທີ່ ທລຍ ​ໄດ້​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜູນ ​ໃນ​ນັ້ນ ​ເປັນ​ໂຄງການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ຈໍານວນ 2,531 ​ໂຄງການ ​ແລະ... Read more »
22 Jan 2016
ທລຍ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານໂພຊະນາການໂດຍ: ແສງອາລຸນ ພິລາຈັນ ເພື່ອເປັນການປັບປຸງ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ທລຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ພະນັກງານປັບ ປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ... Read more »
23 Dec 2015
ຍ້ອນ​ຫັຍ​ງ ທລຍ ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນຈາກ ASIAN                                  ... Read more »
22 Dec 2015
ທລຍ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາ​ຫາລື​​ແລກປ່ຽນ​ບົດຮຽນການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂຄງການ​ປັບປຸງ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ເຊື່ອມ​ສານ​ໂພຊະ​ນາ​ການ                      ... Read more »

Pages