News from Newspaper

22 Jun 2015
  Lao People’s Democratic RepublicPeace Independence Democracy Unity Prosperity  Government’s OfficeNational Committee for Rural Development and Poverty Eradication (NCRDPE) Poverty Reduction Fund (PRF)    ... Read more »
16 Jun 2015
ຜົນສຳເລັດ ທລຍ ໄລຍະທີ 2 ບັນລຸຜົນ​ສໍາ​ເລັດ ຕາມຄາດໝາຍທີ່​ວາງ​ໄວ້                                ... Read more »
22 Apr 2015
ແລກປ່ຽນຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ການປືກສາຫາລື ກ່ຽວກັບວຽກງານ MIS,FRM, GIS ​ແລະ ການປະເມີນຄວາມຍືນຍົງຂອງການນໍາໃຊ້ໂຄງການຍ່ອຍຂອງ ທລຍ II​ໂດຍ: ທລຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນຮອບວຽນທີ່ 12 ​​ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ເຂົ້າໃຈຮູບແບບການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ... Read more »
21 Apr 2015
  ຄອບຄົວ​ຕົວ​ແບບ ກ່ຽວກັບ ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ລະ​ຫ່ວ່າງ​ຍິງ-​ຊາຍ   ໂດຍ:ສິນ​ນະຄອນ ອິນ​ທິລາດ       ທ້າວ ອາໂງດ ເປັນປະຊາຊົນຊາວບ້ານ ອາຫໍ ກຸ່ມບ້ານທີ 14 (ແກ້ງກົກ) ຂອງ ເມືອງ ເຊໂປນ ເຊິ່ງເປັນບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງ... Read more »
21 Apr 2015
ຫ້ວຍຫອງ ບ້ານຕົວແບບ ຮັກສາໂຄງການຍ່ອຍ ​ໂດຍ:ສິນ​ນະຄອນ ອິນ​ທິລາດ            ບ້ານຫ້ວຍຫອງ ເປັນບ້ານໜື່ງ ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກທີ່ສຸດ ຂອງກຸ່ມບ້ານ ກົກໝາກ, ເມືອງວິລະບຸລີ ​ແຂວງ​ສະຫວັນ​ນະ​ເຂດ. ເມືອງ ດັ່ງກ່າວ​​ ​... Read more »
08 Apr 2015
ກະຊວງ​ຊັບພະຍາກອນ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​​ແລກປ່ຽນ​ບົດຮຽນ​ກັບ ທລຍ ກ່ຽວ​ກັບການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໂຄງການ​​ໂດຍ: ​ແສງ​ອາ​ລຸນ ພິລາ​ຈັນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 6 ​ເມສາ 2015, ກະຊວງ​ຊັບພະ ຍາກອນ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ໄດ້​ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສໍາ​ມະ​ນາ ​ເພື່ອ​ແລກປ່ຽນ​ບົດຮຽນ​ກ່ຽວ​ກັບ​... Read more »
02 Apr 2015
Scaling up and Mainstreaming of CDD programs: Practitioners Discussion Forum By: HATTHACHAN PHIMPHANTHAVONG (Ph.D)Getting women and ethnic groups to participate our development process is an effort for Community Driven Development (CDD) through... Read more »
01 Apr 2015
ກອງ​ປະຊຸມ​ແລກປ່ຽນ​ບົດຮຽນການວາງ​ແຜນ​ແບບ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມຂັ້ນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນຢູ່ໃນ ສ ປ ປ ລາວ​ໂດຍ: ຄອນ​ທິບ ພວງ​ເພັດ ເພື່ອ​​ເປັນ​ການນຳສະເໜີ​ບົດຮຽນ ​ແລະ ປະສົບ​ການຕົວຈິງ ຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ຢູ່ພາກສະໜາມ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຫ້ນຳໃຊ້​ແຕ່​ປີ 2012... Read more »
24 Mar 2015
ທລຍ ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສໍາຄັນຕໍ່​ມາດ​ຕະ​ການ​ປ້ອງກັນຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່ສິ່ງ​ແວດ​ລອ້ມ ​ແລະ ສັງຄົມໃນ​ການ​ພັດທະນາ​ຊົນນະບົດ​ໂດຍ: ຄອນ​ທິບ ພວງ​ເພັດການ​ປ້ອງ​ກັນສິ່ງ​ແວດ​ລອ້ມ ​ແລະ ສັງຄົມ ​ແມ່ນ​ມາດ​ຕະການ​ໜຶ່ງທີ່ ທລຍ ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສໍາຄັນ ​ແລະ ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ເປັນ​ພິ​ເສດ ​ເພ​າະ​ວ່າ​... Read more »

Pages