News from Newspaper

23 Jul 2015
ວຽກງານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນໂຄງການກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຕໍ່ການປະເມີນ ຄວາມຍືນຍົງຂອງການຍ່ອຍ​​ໂດຍ: ຫັດ​ທະ​ຈັນ ພິມ​ພັນທະ​ວົງເພື່ອປະຕິບັດຕາມເຈດຈຳນົງຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມໂຄງການຍ່ອຍ ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ເຮັດສຳເລັດແລ້ວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກວດສອບ 6-12 ເດືອນ... Read more »
14 Jul 2015
ທລຍ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ​ໂດຍ: ຄຳພັນ ພັນທະວົງ ​                ການເພີ່ມຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄ່ຽນຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ​ແມ່ນ​ວຽກງານໜຶ່ງທີ່... Read more »
13 Jul 2015
ທລຍ ສະໜັບສະໜູນ ການ​ກໍ່ສ້າງ​ຊົນລະປະທານ​ ບ້ານ​ຫ້ວຍ​ຄະ                                ... Read more »
13 Jul 2015
ທລຍ​ ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ​ໄດ້​ນໍາພາ​ທີມງານ​ຂັ້ນ​ບ້ານ​ໄປ​ຖອດ​ຖອນ​ບົດຮຽນ​ຢູ່​ແຂວງ​ຫົວພັນ                             ... Read more »
07 Jul 2015
ປູກເຫັດສ້າງລາຍຮັບ​ເປັນ​ກອບ​ເປັນ​ກໍາ​ໃຫ້​ແກ່​ຄອບຄົວ​ໂດຍ: ສິນ​ນະຄອນ ອິນ​ທິລາດ       ບ້ານ ແກ້ງລີ້ນ ເມືອງນອງ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນບ້ານໜຶ່ງ ທີ່ນອນຢູ່ໃນບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງ ທລຍ ແລະ ຜ່ານມາໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ... Read more »
25 Jun 2015
​​  ​ບ້ານ​ດ່ານ ​ສ້າງ​ກອງ​ທຶນ​ພັດທະນາ​ບ້ານ ດ້ວຍການປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ສິ່ງ​ແວດ​                            ... Read more »
23 Jun 2015
ໂຮງຮຽນ​ຫຼັງ​ໃໝ່ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ຄຸນ​ນະພາ​ບຂອງ​ການ​ສຶກສາ​ຂອງ​ບ້ານ​ນາ​ຊົງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບປຸງ​ດີ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ: ຄຳ​ພັນ ສີດາ​ວົງບ້ານ ນາ​ຊົງ​ເປັນ​ບ້ານ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ກຸ່ມ​ບ້ານ ທ່າ​ວຽງ​​ໄຊ, ​ເມືອງ ທ່າ​ໂທມ, ​ເຊິ່ງ​ຫາກ​ຈາກ​ເທດສະບານ​ເມືອງ ປະມານ 32 ກິ​ໂລ​ແມັດ ມີ​ທັງ... Read more »
22 Jun 2015
  Lao People’s Democratic RepublicPeace Independence Democracy Unity Prosperity  Government’s OfficeNational Committee for Rural Development and Poverty Eradication (NCRDPE) Poverty Reduction Fund (PRF)    ... Read more »
16 Jun 2015
ຜົນສຳເລັດ ທລຍ ໄລຍະທີ 2 ບັນລຸຜົນ​ສໍາ​ເລັດ ຕາມຄາດໝາຍທີ່​ວາງ​ໄວ້                                ... Read more »

Pages