News from Newspaper

08 Sep 2015
ລັດຖະບານຕີລາຄາສູງຕໍ່ວຽກງານ ທລຍແສງເພັດ ວັນນະວົງ ໃນໂອກາດການເຂົ້າພົບປະຂອງທ່ານ ນາງ ເຊີລີ ເບີນິງແຮມ ຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈຳນະ ຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນຖານະຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ໃຫ້ທຶນແກ່ໂຄງການກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 4 ກັນຍາ 2015... Read more »
01 Sep 2015
ທະນະຄານໂລກ ແລະ ລັດຖະບານຂອງປະເທດອົດສະຕາລີ ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນ ທລຍ ຕື່ມອີກ 14 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.ໂດຍ: ທລຍ​ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງໜື່ງ ຂອງລັດ ຖະບານ ​​ຖືກ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ ​ໂດຍ ​ມີ​ຈຸດປະສົງ ​ເພື່ອປະກອບສ່ວນ ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມທຸກ​... Read more »
14 Aug 2015
ທລຍ ​ເສີມ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ແກ່​ພະນັກງານ​ວຽກ​ປັບປຸງ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່ ​ແລະ ​ໂພຊະນະ​ການ​ໂດຍ: ​ແສງ​ອາ​ລຸນ ພິລາ​ຈັນ​            ໃນ​ລະຫວ່າງ​ວັນ​ທີ 12-14 ສິງຫາ 2015 ກອງ​ທຶນ​ຫລຸດຜ່ອນ​ຄວາມທຸກ​... Read more »
06 Aug 2015
ບ້ານສີຊຽງໃໝ່ ມີ​ນໍ້າ​ລິນ​ຊົມ​ໃຊ້​ຢ່າງ​ສະດວກ​ສະບາຍ ໂດຍ: ທລຍ ​ເມືອງ​ຄູນ           ​ໃນ​ຕອນ​ແລງຂອງວັນທີ່ 15 /07/2015 ​ໄດ້ ​ເປີດ​ກອງ​ປະຊຸມ ມອບ-ຮັບ  ໂຄງ​ການ​ກໍ່ສ້າງ​​ລະບົບ​ນ້ຳ​ລິນ ບ້ານ ​ສີຊຽງໃໝ່... Read more »
23 Jul 2015
ວຽກງານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນໂຄງການກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຕໍ່ການປະເມີນ ຄວາມຍືນຍົງຂອງການຍ່ອຍ​​ໂດຍ: ຫັດ​ທະ​ຈັນ ພິມ​ພັນທະ​ວົງເພື່ອປະຕິບັດຕາມເຈດຈຳນົງຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມໂຄງການຍ່ອຍ ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ເຮັດສຳເລັດແລ້ວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກວດສອບ 6-12 ເດືອນ... Read more »
14 Jul 2015
ທລຍ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ​ໂດຍ: ຄຳພັນ ພັນທະວົງ ​                ການເພີ່ມຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄ່ຽນຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ​ແມ່ນ​ວຽກງານໜຶ່ງທີ່... Read more »
13 Jul 2015
ທລຍ ສະໜັບສະໜູນ ການ​ກໍ່ສ້າງ​ຊົນລະປະທານ​ ບ້ານ​ຫ້ວຍ​ຄະ                                ... Read more »
13 Jul 2015
ທລຍ​ ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ​ໄດ້​ນໍາພາ​ທີມງານ​ຂັ້ນ​ບ້ານ​ໄປ​ຖອດ​ຖອນ​ບົດຮຽນ​ຢູ່​ແຂວງ​ຫົວພັນ                             ... Read more »
07 Jul 2015
ປູກເຫັດສ້າງລາຍຮັບ​ເປັນ​ກອບ​ເປັນ​ກໍາ​ໃຫ້​ແກ່​ຄອບຄົວ​ໂດຍ: ສິນ​ນະຄອນ ອິນ​ທິລາດ       ບ້ານ ແກ້ງລີ້ນ ເມືອງນອງ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນບ້ານໜຶ່ງ ທີ່ນອນຢູ່ໃນບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງ ທລຍ ແລະ ຜ່ານມາໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ... Read more »
25 Jun 2015
​​  ​ບ້ານ​ດ່ານ ​ສ້າງ​ກອງ​ທຶນ​ພັດທະນາ​ບ້ານ ດ້ວຍການປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ສິ່ງ​ແວດ​                            ... Read more »

Pages