ລາຍງານການນໍາ​ພາ​ທີມ​ງານທະ​ນາ​ຄານ​ໂລກ​ ໂຄງ​ການ LUFSIP ລົງ​ກວດ​ກາ​​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າໂຄງ​ການຍ່ອຍ​ທີ່​ແຂວງ​ຫຼວງນໍ້າທາ

Posting Date: 
05 Sep 2013

ຈຸດປະສົງ:
1.    ເພື່ອກວດກາຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ຂອງ​ກາຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໂຄງ​ກາຍ່ອຍ LUFSIP;
2.    ເພຶ່ອ​ປະ​ເມີຜົກະ​ທົບ​​ດ້າສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ ແລະ ສັງ​ຄົມຈາກ​ກາກໍ່​ສ້າງ​ໂຄງ​ກາຂອງ​ທີມ​ງາທະ​າ​ຄາໂລກ.
ການລົງຕິດຕາມຄັ້ງນີ້ໃຊ້ເວລາ 4 ວັ, ທີມງາຈາກ​ສູກາງ​ມີ​ທັງ​ໝົດ 9 ທ່າ; ຍິງ 2 ທ່າ:ຈາກ​ທະ​າ​ຄາໂລກ  3 ທ່າ , CNO  3 ທ່າ, ກົມ​ສົ່ງ​ເສີມ 2 ທ່າແລະ ທ​ລຍ 1 ທ່າແລະ ທີມ​ງາແຂວງ 10 ທ່າ, ື້ອ​ໃ​ແລະລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຂອງ​ກາລົງ​ຕິດ​ຕາມ​ມີ​ດັ່ງີ້:
ວັທີ 15 ພຶດ​ສະ​ພາ 2013:
    ພາຍ​ຫຼັງ​ປະ​ຊຸມ​ແຈ້ງ​ຈຸດ​ປະ​ສົ່ງ​ຂອງ​ກາຢ້ຽມ​ຢາມ​ຂອງ​ທີມ​ງາທະ​າ​ຄາໂລກ​ທີ່​ຫ້ອງ​ປະ​ຊຸມ​ພະ​ແກ​ແຜກາກະ​ຊວງ​ກະ​ສິ​ກຳ - ປ່າ​ໄມ້ສຳ​ເລັດ, ທີມ​ໄດ້​ເດີທາງ​ໄປ​ແຂວງ​ຫຼວງ້ຳ​ທາໃຕອບ່າຍ, ເວ​ລາ 16:30 ໂມງ​ຂອງວັດຽວ​ກັໄດ້​ປະ​ຊຸມ​ແຈ້ງ​ແຜກາລົງ​ຕິດ​ຕາມ​ໂຄງ​ກາແລະຮັບ​ຟັງ​ກາສະ​ຫຼຸບ​ວຽກ​ງາສົ່ງ​ເສີມ​ກາຜະ​ລິດ​ແວ​ພັເຂົ້າ​ຂອງພະ​ແ​ກະ​ສິ​ກຳ​-ປ່າ​ໄມ້ແຂວງ ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ LUFSIP C1 & C2a ທີ່​ຫ້ອງ​ປະ​ຊຸມ​ກະ​ສິ​ກຳ​​-ປ່າ​ໄມ້​ແຂວງ.
ວັທີ 16 ພຶດ​ສະ​ພາ 2013:
    ລົງ​ສຳ​ພາດ​ກຸ່ມ​​ຜະ​ລິດ​ເມັດ​ພັເຂົ້າ ບ້ານນ້ຳ​ເງິກຸ່ມ້ຳ​ເງິ  ເມືອງວຽງ​ພູ​ຄາ ກຸ່ມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ເປັສະ​ມາ​ຊິກ ຜະ​ລິດ​ເມັດ​ພັແຕ່​ປີ 2011 ມີ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ທັງ​ໝົດ 20 ຄອບ​ຄົວ ມາ​ຮອດ​ປັດ​ຈຸ​ບັເຫຼືອ 3 ຄອບ​ຄົວ, ສາ​ເຫດ​ໂຄງ​ກາບໍ່​ສາ​ມາດ​ເກັບ​ຊື້​ແວ​ພັທີ່​ຊາວ​ບ້າ​​ຜະ​ລິດ​ໄດ້ທັງ​ໝົດ, ແລະ ອີກ​ດ້າໜຶ່ງເຂົ້າ​ເປືອກ​ທີ່​ຜະ​ລິດ​ໄດ້​ຈາກ​ພັປັບ​ປຸງ​ທີ່​ໂຄງ​ກາສົ່ງ​ເສີມບໍ່​ເປັ​ທີ່​ຕ້ອງ​ກາຂອງ​ຕະ​ຫຼາດ.​ຊາວ​ບ້າທີ່​ຍັງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໂຄງ​ກາຕ້ອງ​ກາຮຽຮູ້​ເຕັກ​ິກ​ກາປູກ​ເຂົ້າ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ, ຊາວ​ບ້າສະ​ເໜີ​ຳ​ໃຊ້​ແວ​ພັທ້ອງ​ຖີ່(ຂົ້າ​ຕາ​ຂຽດ)ຊາວ​ບ້າຕ້ອງ​ກາຳ​ໃຊ້​ອຸ​ປະ​ກອຮັບ​ໃຊ້​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃສູຄັດ​ເມັດ​ພັ(ຈັກ​ຕີ​ເຂົ້າ ແລະ ຈັກ​ຄັດ​ເມັດ..).
    ລົງ​ຕິດ​ຕາມ​ກາກໍ່​ສ້າງ​ທາງ​ເຂົ້າ​ຫາ​ເຂດ​ກາຜະ​ລິດ ບ້ານນ້ຳ​ມາງກຸ່ມ​ເທດ​ສະ​ບາທາງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ມີ​ຄວາມ​ຍາວ 4.5 ກິ​ໂລ​ແມັດ, ມີ​ມູຄ່າ 15,000 ໂດ​ລາ, ຊາວ​ບ້າໄດ້​ຮັບ​ຜົປະ​ໂຫຍດ 88 ຄອບ​ຄົວ, ື້ອ​ທີ່​38 ເຮັດ​ຕາ, ສວໝາກ້ຳ​ມັ 7 ເຮັກ​ຕາ ແລະ ​ອື່, ທະ​າ​ຄາໂລກ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສົໃຈ​ໃດ້າສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ວມ​ຫຼາຍ​ເ​ື່ອງ​ຈາກ​ຕາມ​ແຄມ​ທາງ​ທີ່​ທະ​ລຸ​ໃໝ່​ຊາວ​ບ້າພາ​ກັຖາງ​ປ່າ, ຈຸດ​ປະ​ສົ່ງ​ຂອງ​ກາຖ່າງ​ແມ່ເ​ພື່ອ​ປູກ​ເຂົ້າ​ໄຮ່ພ້ອມໆ​ປູກ​ໝາກ້ຳ​ມັ, ປ່າ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເປັປ່າ​ຊົມ​ໃຊ້​ຂອງ​ຊາວ​ບ້າທີ່​ເມືອງ​ໄດ້​ຈັດ​ສັໃຫ້. (ສຳ​ລັບ​ໂຄງ​ກາທາງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ທະ​າ​ຄາໂລກ​ໄດ້​ຂໍ​ເອົາໃບ​ປະ​ເມີສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ວມ​ໂຄງ​ກາເພື່ອ​ໄປ​ສຶກ​ສາ​ຄື).
ວັທີ 17 ພຶດ​ສະ​ພາ 2013:
    ລົງ​ຕິດ​ຕາມ​ກຸ່ມ​ຜະ​ລິດ​ເມັດ​ພັຂອງ​ຊາວ​າ ບ້າຫົວ​ປຸ່ງກຸ່ມ​ຈະ​ເລີໄຊ ເມືອງລອງ ບ້າດັ່ງ​ກ່າວ​ມີ​ສະ​ມາ​ຊິກ 12 ຄອບ​ຄົວໃປີ 2011, ມາ​ຮອດ​ປັດ​ຈຸ​ບັເຫຼືອ​ພຽງ 6 ຄອບ​ຄົວ, ທີມ​ງາໄດ້​ຄຳ​ຕອບ​ດຽວ​ກັກັບ​ຊາວ​າ​ເມືອງວຽງ​ພູ​ຄາ, ເຂົ້າ​ພັປັບ​ປຸງ​ໃຫ້​ຜົຜະ​ລິດ​ສູງ​ກວ່າ​ພັພື້ເມືອງແຕ່ບໍ່​ເປັທີ່​ຕ້ອງ​ກາຂອງ​ຕະ​ຫຼາດ; 6 ຄອບ​ຄົວ​ທີ່​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ຕ້ອງ​ກາຂະ​ຫ​ຍາຍ​ແວ​ພັເຂົ້າ​ທີ່​ຊາວ​ບ້າຳ​ມາ​ຈາກ​ພະ​ມ້າເພາະ​ເຫັວ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຕ້ອງ​ກາແລະສາ​ມາດ​ຂາຍ​ແວ​ພັໄດ້ ພ້ອມ​ກັບ ສູພ້ອມ​ທີ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູ.
    ລົງ​ຕິດ​ຕາມ​​ໂຄງກາສ້ອມ​ແປງ​ຂົວ​ອູ່ ​ບ້າຈະ​ເລີໄຊ ກຸ່ມ​ຈະ​ເລີໄຊ, ຍາວ 70 ແມັດ ມູຄ່າກໍ່​ສ້າງ 8,000 ໂດ​ລາ, ຄອບ​ຄົວ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົປະ​ໂຫຍດ 229 ຄອບ​ຄົວ, ​ຂົວ​ດັ່ງ​ກາວ​ແມ່ມີ​ຄວາມຈຳ​ເປັແກ່​ຊາວ​ບ້າຈະ​ເລີໄຊ ແລະບ້າໄກ້​ຄຽງ​ຫຼາຍເພາະ​ຊາວ​ບ້າຳ​ໃຊ້​ຂົວ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຂ້າມ​ໄປ​ທຳ​ກາຜະ​ລິດ ປູກ​ເຂົ້າ, ສວສາ​ລີ ແລະ ພ້ອມັ້ກໍ່​ເປັທາງ​ທຽວ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ບ້າຕໍ່​ບ້າ.
​ຜົກາ​​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຂອງ​ທີມ​ງາ:
    ສຳ​ລັບ​ວຽກ​ງາກາກໍ່​ສ້າງ​ໂຄງ​ກາຍ່ອຍ​ໂດຍ​ລວມ​ຂອງ ທ​ລຍ ທຶLUFSIP ຜູ້​ໃຫ້​ທຶມີ​ຄວາມ​ພໍ​ໃຈ​ຕໍ່​ໂຄງ​ກາເຫຼົ່າ​ັ້, ແຕ່ກໍ່​ມີ​ບາງ​ຈຸດ​ທີ່​ຜູ້​ໃຫ້​ທຶຕ້ອງ​ກາຄວາມ​ກະ​ຈ່າງ​ແຈ້ງ​ຄື:ກາປະ​ເມີສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ວມ​ຂອງ​ໂຄງ​ກາກ່ອກາຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ.ຜົໄດ້​ຮັບ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ໂຄງ​ກາພາຍ​ຫຼັງ​ທີ່​ໂຄງ​ກາສຳ​ເລັດ ເຊັ່: ກາຜະ​ລິດ​ມີ​ຈຳ​ເພີ່ມ​ຂື້ຫຼືບໍ່, ມີ​ກາສ້າງ​ລາຍ​ຮັບ​ຈາກ​ໂຄງ​ກາວ​ໄດ..;
ສຳ​ລັບ​ກາລົງ​ສະ​ໜາມ​ຄັ້ງ​ີ້​ຜູ້​ໃຫ້​ທຶແມ່ໃຫ້​ຄວາມ​ສົໃຈ​ໃອົງ​ປະ​ກອບ​ທີ1 ແລະ ອົງ​ປະ​ກອບ 2a ເປັສ່ວໃຫ​ຍ ແລະໄດ້​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ກັບ​ໂຄງ​ກາເຫຼົ່າ​ັ້ເປັສ່ວໃຫ​ຍ່​ໃກາເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູ.

ວຽງ​ຈັ, ວັທີ 22 ພຶດ​ສະ​ພາ 2013

ຜູ້​ລາຍ​ງາ

ຄໍາໃບ ພັນທະວົງ