News from Newspaper

18 Mar 2015
ເມືອງໂພນໄຊ ແຂວງຫລວງພະບາງ ​ສໍາ​ເລັດ​ຊຸດຝຶກອົບຮົມວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ບໍລິຫານການເງິນ​ໃຫ້ທິມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນບ້ານ  ໂດຍ: ຄໍາພັນ ພັນທະວົງ​      ເພື່ອ​ຄວາມ​ໂປ່ງ​ໃສ ​ແ​ລະ ສາມາດກວດ​ສອບ​ໄດ້. ການຈັດ​ຊືຈັດ​ຈ້າງ ຈຶ່ງ​ເປັນ​... Read more »
11 Mar 2015
ຜົນສໍາ​ເລັດ ​ເຄີ່ງ​ສະ​ໄໝ​ຂອງ​ກອງ​ທຶນ​ຫລຸດ​ຜອ່ນຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ​ ໄລຍະ II(ທລຍ II)​ໂດຍ: ຄອນ​ທິບ​ ພວງເພັດ          ທລຍ ໄລຍະ II ​ໄດ້​ສ້າ​ງຕັ້ງ​ຂື້ນ​ແຕ່ປີ 2012– 2016, ຊຶ່ງ​ລັດຖະບານ ​ແລະ ຜູ້​ໃຫ້​ທຶນ ​ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່​... Read more »
11 Mar 2015
  ​ໂດຍ: ພູ​ທອນ ພົມ​ມະ​ພາ​ວັນ ທ​ລຍ ນ້ຳ​ບາກ            ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຫຼື ທລຍ ແມ່ນໂຄງການລັດຖະບານ ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບພາລະກິດ  ດ້ານພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ... Read more »
20 Feb 2015
ໂຄງການ​ຍ່ອຍ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນ​ຈາກລັດຖະບານລາວມີ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ ​ແລະ ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ​ແກ່​ຊຸມ​ຊົນ​ເຂດ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກຫລີກ​ທີ່​ສຸດ                    ... Read more »
11 Feb 2015
ທີ​ມງານ​ປະ​ເມີນ​ຜົນຈາກ​ອົງການ​ພັດທະນາ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ວິດ​ເຊີ​ແລນ ປະ​ເມີນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂຄງການ​ຂອງ ທລຍ ຢູ່​ບັນດາ​ບ້ານເຂດ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກຫລີກ By Katharina Bracher​ໂດຍ: ​ແຄັດ​ຕາ​ລີ​ນນາ ບຣາ​ເຊີ   ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດປະຊາຊົນຜູ້​ທີ່​ທຸກ​ຍາກ​... Read more »
11 Feb 2015
ທລຍ ​ເນັ້ນ​ໃສ່​ການ​ພັດທະນາ​ຊັບພະຍາກອນ​ມະນຸດ ໂດຍ: ຫັດ​ທະ​ຈັນ ພິມ​ພັນທະ​ວົງ​ ​ເພື່ອປະຕິບັດ​​ຕາມ​ທິດ​ເນື້ອ​ໃນ​ 4 ບຸກທະລຸຂອງ​ກອງ​ປະຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ່ 9 ຂອງ​ພັກ​ ກໍ​ຄື​ບຸກທະລຸທາງ​ດ້ານ​ການ​ພັດທະນາ​ຊັບພະຍາກອນ​ມະນຸດ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ​ແມ່ນ​ການ​ບໍາລຸງ​ສ້າງ ​... Read more »
10 Feb 2015
ນະ​ໂຍບາຍທີ່​ສໍາຄັນ​ ຕໍ່​ກັບການ​ສະໜັບ​ສະ​ໜູນ ບ້ານ​ທຸກ​ຍາກ ຂອງ ທລຍ​ໂດຍ: ສິນ​ນະຄອນ ອິນ​ທິລາດຕົວ​ເລກກໍາ​ນົດໝາຍ 66% ໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ  60% ຂອງງົບປະມານ ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຈັດ​ສັນ​ເຂົ້າ​ໃສ່ບ້ານທີ່ທຸກຍາກ ​ແມ່ນຕົວ​ຊີ້​ວັດ​ ຫຼື ນະ​ໂຍບາຍທີ່​ສໍາຄັນ  ຂອງ... Read more »
30 Jan 2015
ທລຍ ​ເນັ້ນ​ໃສ່​ການ​ພັດທະນາ​ຊັບພະຍາກອນ​ມະນຸດໂດຍ: ແສງອາລຸນ ພິລາຈັນ​            ເພື່ອສ້າງ​ຄວາມ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ໃຫ້​ແກ່​ຊຸມ​ຊົນ ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ​ຊົນນະບົດ ​ແລະ ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​... Read more »
16 Jan 2015
ບ້ານ​ສາ​ກົກ ກັບ​ການ​ສ້າງ​ລາຍ​ຮັບ​ໂດຍ: ​ແສງ​ອາ​ລຸນ ພິລາ​ຈັນບ້ານ​ສາ​ກົກ​ເປັນ​ບ້ານ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ກຸ່ມ​ບ້ານ​ສາ​ກົກ ​ເມືອງ​ຮ້ຽມ ​ແຂວງ​ຫົວພັນ ຕັ້ງ​ຢູ່ລຽບ​ຕາມ​ທາງ​ຫລວງ​ເລກທີ 01, ຫ່າງ​ຈາກ​ຕົວ​ເມືອງ​ປະມານ 36 ກິ​ໂລ​ແມັດ, ບ​້ານດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​... Read more »
12 Jan 2015
Swiss delegation assesses PRF projects in remote villages By Katharina Bracher How can the poorest citizens in remote areas be encouraged to take their fate in their own hand? And how can they contribute to their integration into Lao... Read more »

Pages