News from Newspaper

23 Jun 2015
ໂຮງຮຽນ​ຫຼັງ​ໃໝ່ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ຄຸນ​ນະພາ​ບຂອງ​ການ​ສຶກສາ​ຂອງ​ບ້ານ​ນາ​ຊົງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບປຸງ​ດີ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ: ຄຳ​ພັນ ສີດາ​ວົງບ້ານ ນາ​ຊົງ​ເປັນ​ບ້ານ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ກຸ່ມ​ບ້ານ ທ່າ​ວຽງ​​ໄຊ, ​ເມືອງ ທ່າ​ໂທມ, ​ເຊິ່ງ​ຫາກ​ຈາກ​ເທດສະບານ​ເມືອງ ປະມານ 32 ກິ​ໂລ​ແມັດ ມີ​ທັງ... Read more »
22 Jun 2015
  Lao People’s Democratic RepublicPeace Independence Democracy Unity Prosperity  Government’s OfficeNational Committee for Rural Development and Poverty Eradication (NCRDPE) Poverty Reduction Fund (PRF)    ... Read more »
16 Jun 2015
ຜົນສຳເລັດ ທລຍ ໄລຍະທີ 2 ບັນລຸຜົນ​ສໍາ​ເລັດ ຕາມຄາດໝາຍທີ່​ວາງ​ໄວ້                                ... Read more »
22 Apr 2015
ແລກປ່ຽນຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ການປືກສາຫາລື ກ່ຽວກັບວຽກງານ MIS,FRM, GIS ​ແລະ ການປະເມີນຄວາມຍືນຍົງຂອງການນໍາໃຊ້ໂຄງການຍ່ອຍຂອງ ທລຍ II​ໂດຍ: ທລຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນຮອບວຽນທີ່ 12 ​​ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ເຂົ້າໃຈຮູບແບບການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ... Read more »
21 Apr 2015
  ຄອບຄົວ​ຕົວ​ແບບ ກ່ຽວກັບ ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ລະ​ຫ່ວ່າງ​ຍິງ-​ຊາຍ   ໂດຍ:ສິນ​ນະຄອນ ອິນ​ທິລາດ       ທ້າວ ອາໂງດ ເປັນປະຊາຊົນຊາວບ້ານ ອາຫໍ ກຸ່ມບ້ານທີ 14 (ແກ້ງກົກ) ຂອງ ເມືອງ ເຊໂປນ ເຊິ່ງເປັນບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງ... Read more »
21 Apr 2015
ຫ້ວຍຫອງ ບ້ານຕົວແບບ ຮັກສາໂຄງການຍ່ອຍ ​ໂດຍ:ສິນ​ນະຄອນ ອິນ​ທິລາດ            ບ້ານຫ້ວຍຫອງ ເປັນບ້ານໜື່ງ ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກທີ່ສຸດ ຂອງກຸ່ມບ້ານ ກົກໝາກ, ເມືອງວິລະບຸລີ ​ແຂວງ​ສະຫວັນ​ນະ​ເຂດ. ເມືອງ ດັ່ງກ່າວ​​ ​... Read more »
08 Apr 2015
ກະຊວງ​ຊັບພະຍາກອນ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​​ແລກປ່ຽນ​ບົດຮຽນ​ກັບ ທລຍ ກ່ຽວ​ກັບການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໂຄງການ​​ໂດຍ: ​ແສງ​ອາ​ລຸນ ພິລາ​ຈັນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 6 ​ເມສາ 2015, ກະຊວງ​ຊັບພະ ຍາກອນ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ໄດ້​ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສໍາ​ມະ​ນາ ​ເພື່ອ​ແລກປ່ຽນ​ບົດຮຽນ​ກ່ຽວ​ກັບ​... Read more »
02 Apr 2015
Scaling up and Mainstreaming of CDD programs: Practitioners Discussion Forum By: HATTHACHAN PHIMPHANTHAVONG (Ph.D)Getting women and ethnic groups to participate our development process is an effort for Community Driven Development (CDD) through... Read more »
01 Apr 2015
ກອງ​ປະຊຸມ​ແລກປ່ຽນ​ບົດຮຽນການວາງ​ແຜນ​ແບບ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມຂັ້ນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນຢູ່ໃນ ສ ປ ປ ລາວ​ໂດຍ: ຄອນ​ທິບ ພວງ​ເພັດ ເພື່ອ​​ເປັນ​ການນຳສະເໜີ​ບົດຮຽນ ​ແລະ ປະສົບ​ການຕົວຈິງ ຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ຢູ່ພາກສະໜາມ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຫ້ນຳໃຊ້​ແຕ່​ປີ 2012... Read more »

Pages