News from Newspaper

22 Apr 2015
ແລກປ່ຽນຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ການປືກສາຫາລື ກ່ຽວກັບວຽກງານ MIS,FRM, GIS ​ແລະ ການປະເມີນຄວາມຍືນຍົງຂອງການນໍາໃຊ້ໂຄງການຍ່ອຍຂອງ ທລຍ II​ໂດຍ: ທລຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນຮອບວຽນທີ່ 12 ​​ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ເຂົ້າໃຈຮູບແບບການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ... Read more »
21 Apr 2015
  ຄອບຄົວ​ຕົວ​ແບບ ກ່ຽວກັບ ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ລະ​ຫ່ວ່າງ​ຍິງ-​ຊາຍ   ໂດຍ:ສິນ​ນະຄອນ ອິນ​ທິລາດ       ທ້າວ ອາໂງດ ເປັນປະຊາຊົນຊາວບ້ານ ອາຫໍ ກຸ່ມບ້ານທີ 14 (ແກ້ງກົກ) ຂອງ ເມືອງ ເຊໂປນ ເຊິ່ງເປັນບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງ... Read more »
21 Apr 2015
ຫ້ວຍຫອງ ບ້ານຕົວແບບ ຮັກສາໂຄງການຍ່ອຍ ​ໂດຍ:ສິນ​ນະຄອນ ອິນ​ທິລາດ            ບ້ານຫ້ວຍຫອງ ເປັນບ້ານໜື່ງ ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກທີ່ສຸດ ຂອງກຸ່ມບ້ານ ກົກໝາກ, ເມືອງວິລະບຸລີ ​ແຂວງ​ສະຫວັນ​ນະ​ເຂດ. ເມືອງ ດັ່ງກ່າວ​​ ​... Read more »
08 Apr 2015
ກະຊວງ​ຊັບພະຍາກອນ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​​ແລກປ່ຽນ​ບົດຮຽນ​ກັບ ທລຍ ກ່ຽວ​ກັບການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໂຄງການ​​ໂດຍ: ​ແສງ​ອາ​ລຸນ ພິລາ​ຈັນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 6 ​ເມສາ 2015, ກະຊວງ​ຊັບພະ ຍາກອນ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ໄດ້​ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສໍາ​ມະ​ນາ ​ເພື່ອ​ແລກປ່ຽນ​ບົດຮຽນ​ກ່ຽວ​ກັບ​... Read more »
02 Apr 2015
Scaling up and Mainstreaming of CDD programs: Practitioners Discussion Forum By: HATTHACHAN PHIMPHANTHAVONG (Ph.D)Getting women and ethnic groups to participate our development process is an effort for Community Driven Development (CDD) through... Read more »
01 Apr 2015
ກອງ​ປະຊຸມ​ແລກປ່ຽນ​ບົດຮຽນການວາງ​ແຜນ​ແບບ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມຂັ້ນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນຢູ່ໃນ ສ ປ ປ ລາວ​ໂດຍ: ຄອນ​ທິບ ພວງ​ເພັດ ເພື່ອ​​ເປັນ​ການນຳສະເໜີ​ບົດຮຽນ ​ແລະ ປະສົບ​ການຕົວຈິງ ຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ຢູ່ພາກສະໜາມ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຫ້ນຳໃຊ້​ແຕ່​ປີ 2012... Read more »
24 Mar 2015
ທລຍ ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສໍາຄັນຕໍ່​ມາດ​ຕະ​ການ​ປ້ອງກັນຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່ສິ່ງ​ແວດ​ລອ້ມ ​ແລະ ສັງຄົມໃນ​ການ​ພັດທະນາ​ຊົນນະບົດ​ໂດຍ: ຄອນ​ທິບ ພວງ​ເພັດການ​ປ້ອງ​ກັນສິ່ງ​ແວດ​ລອ້ມ ​ແລະ ສັງຄົມ ​ແມ່ນ​ມາດ​ຕະການ​ໜຶ່ງທີ່ ທລຍ ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສໍາຄັນ ​ແລະ ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ເປັນ​ພິ​ເສດ ​ເພ​າະ​ວ່າ​... Read more »
18 Mar 2015
ເມືອງໂພນໄຊ ແຂວງຫລວງພະບາງ ​ສໍາ​ເລັດ​ຊຸດຝຶກອົບຮົມວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ບໍລິຫານການເງິນ​ໃຫ້ທິມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນບ້ານ  ໂດຍ: ຄໍາພັນ ພັນທະວົງ​      ເພື່ອ​ຄວາມ​ໂປ່ງ​ໃສ ​ແ​ລະ ສາມາດກວດ​ສອບ​ໄດ້. ການຈັດ​ຊືຈັດ​ຈ້າງ ຈຶ່ງ​ເປັນ​... Read more »
11 Mar 2015
ຜົນສໍາ​ເລັດ ​ເຄີ່ງ​ສະ​ໄໝ​ຂອງ​ກອງ​ທຶນ​ຫລຸດ​ຜອ່ນຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ​ ໄລຍະ II(ທລຍ II)​ໂດຍ: ຄອນ​ທິບ​ ພວງເພັດ          ທລຍ ໄລຍະ II ​ໄດ້​ສ້າ​ງຕັ້ງ​ຂື້ນ​ແຕ່ປີ 2012– 2016, ຊຶ່ງ​ລັດຖະບານ ​ແລະ ຜູ້​ໃຫ້​ທຶນ ​ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່​... Read more »
11 Mar 2015
  ​ໂດຍ: ພູ​ທອນ ພົມ​ມະ​ພາ​ວັນ ທ​ລຍ ນ້ຳ​ບາກ            ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຫຼື ທລຍ ແມ່ນໂຄງການລັດຖະບານ ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບພາລະກິດ  ດ້ານພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ... Read more »

Pages